​​

(0184) - 651262
info@harrewijnbv.nl

Bodemwarmte

Warmtepomp

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die in eerste instantie niet direct bruikbaar zijn, zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater en ventilatielucht. De warmte in deze bronnen is in principe onbeperkt en is kosteloos beschikbaar. Warmtepompen worden al langer gebruikt in koelkasten en airconditioning, maar zijn nu ook op de markt als warmtebron voor ruimteverwarming en/of tapwater. In de zomer kan een warmtepomp gebruikt worden om het huis te koelen. Een elektrische warmtepomp is zeer betrouwbaar, gaat bijna twee keer zo lang mee als een cv-ketel (25 tot 30 jaar) en heeft veel minder onderhoud nodig.

Hoe werkt een warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, verhoogt de temperatuur, en geeft de warmte weer af aan een verwarmingssysteem of een boiler voor warm water.
Als warmtebron kan de bodem, het grondwater of (ventilatie)lucht worden gebruikt. Dit kan direct of indirect. Direct door grondwater op te pompen. Indirect kan warmte uit bodem of grondwater gehaald worden door een vloeistof rond te pompen in verticale of horizontale buizen in de grond. De vloeistof neemt warmte op en geeft deze af aan de warmtepomp. Sommige warmtepompsystemen onttrekken via een speciale collector op het dak van de woning warmte aan de buitenlucht. Andere onttrekken ook warmte aan de ventilatielucht van de woning.

Combinatie met Lage Temperatuur Verwarming (LTV)

Het rendement van de warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperatuur die de warmtepomp moet afgeven. Hoe hoger die temperatuur is, hoe lager het rendement zal zijn. Daarom werkt een warmtepomp het beste in combinatie met een systeem van Lage Temperatuur Verwarming, zoals vloer- of wandverwarming. De aanvoertemperatuur bij dit systeem is ongeveer 30 graden Celsius, de retourtemperatuur 20 graden.

Warmwatervoorziening

Een warmtepompboiler haalt met een kleine warmtepomp warmte uit afgevoerde ventilatielucht en verwarmt hiermee tapwater. U hebt hiervoor wel een mechanisch ventilatiesysteem nodig. Het is ook mogelijk de buitenlucht als bron te gebruiken.
Als het tapwater in de warmtepompboiler uitsluitend op basis van de warmte uit de ventilatielucht niet warm genoeg wordt (minimaal 60 graden Celsius), dan zorgt een elektrisch element ervoor dat de gewenste temperatuur wel bereikt wordt

Verwarmen en koelen met hetzelfde systeem

Een klimaatsysteem op basis van een warmtepomp in combinatie met LTV zorgt in de winter voor warmte, en kan in de zomer koelen. Voor koeling wordt het relatief koude grondwater door het systeem van de vloerverwarming gepompt. Er is alleen een beetje elektriciteit nodig voor het rondpompen van het water. Daarmee is een warmtepompsysteem veruit de zuinigste vorm van koeling.

In moderne woningen wordt koeling steeds belangrijker. Door de goede woning isolatie kan op zomerse dagen de binnentemperatuur gemakkelijk oplopen tot boven de 25 graden. Een goede zonwering is dan niet voldoende. Steeds vaker blijkt dat in de moderne nieuwbouwwoning mechanische koeling nodig is om de woning aangenaam te kunnen houden. Een klimaatsysteem op basis van een warmtepomp kan gemakkelijk en goedkoop in koelte voorzien. Zo kan met minimale energielasten en een minimale CO2-uitstoot het comfort in de woning aanzienlijk worden verhoogd.

Het milieu

Een warmtepompsysteem stoot 10 tot 50% minder CO2 uit dan een verwarmingssysteem met een HR-ketel. Dankzij deze vermindering van de CO2-uitstoot levert de warmtepomp een bijdrage aan de vermindering van het broeikasprobleem.

Comfort

Warmtepompen zijn geschikt om constante hoeveelheden warmte over een lange tijdsperiode te leveren waarmee het verwarmingssysteem wordt verwarmd. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige warmte in de gehele woning. Warmtepompen zijn minder geschikt om snel de temperatuur in huis te verhogen. Bij sommige systemen wordt dit opgevangen door een extra verwarmingsmogelijkheid te installeren op gas of elektriciteit.

Wilt u graag nadere informatie of een bezoek, zie contact.